Produkter

Med ett hus byggt med Thermomur® får du ett tryggt och fuktsäkert boende med låga energikostnader.

Thermomur® är ett väggsystem baserat på formsatta block av Expanderad PolyStyren (EPS). Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt. Blocken staplas som byggklossar och fylls med betong. Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor vilken kan bekläs in- och utvändigt. Systemet har varit på marknaden i snart 30 år, är beprövat och utvecklas kontinuerligt tillsammans med användarna i takt med ändrade byggföreskrifter.
Thermomur® finns i 4 varianter som var och en har sitt användningsområde tillpassat de energikrav som ställs från gällande föreskrifter. Thermomur® 350 och 350 Super är anpassad för hus med höga isoleringskrav medan Thermomur® 200 och 250 är anpassat för innerväggar, garage och byggnader med låga isolationskrav.

Med ett hus byggt med Thermomur® får du ett tryggt och fuktsäkert boende med låga energikostnader.

INGÅENDE KOMPONENTER

KJassettgolvvärme

Golvvärme

Thermogrund

ThermoGrund

Thermomur 350

ThermoGrund

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB