Thermomur ® 200 

Blocket är det senaste tillskottet. Thermomur ® är ett väggsystem baserat på formsatta block av
expanderad polystyren (EPS). Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt.

Thermomur 200 (bredd 200) är avsedd speciellt för garage, inneväggar och stödväggar till hus. Det är utvecklat som ett komplement till vårt 250-system och 350-system, både med tanke på montering, användarvänlighet och arkitektoniska möjligheter.

Blocket har 100 mm betongkärna och 50 mm isolering på vardera sida. Thermomur 200 levereras som standardblock, halvblock och avslutningsblock med öppna eller slutna ändar. Ingjutna plastbindare gör att blocket blir mycket användarvänligt. Beklädnad och annat som önskas fästas i fasaden kan skruvas direkt i plastbindarna. Väggen blir en homogen solid betongvägg, vilket ger en bättre ljudisolering och en ökad brandsäkerhet.
Efter gjutning fås en lufttät konstruktion utan köldbryggor som kan bekläs in- och utvändigt. Blocken staplas som byggklossar, armeras horisontellt och eventuellt vertikalt vid monteringen. Sedan fylls väggen med betong.

Enkel montering och låg vikt gör byggprocessen snabb och ger mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem. (ett element väger endast ca 1 kg).

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB