Produkter

En ökad medvetenhet om vår miljö och höga energipriser har gjort att mer och mer fokus lagts på energianvändning. Med en grund från E&D fås ett behagligt inomhusklimat med ett mindre energibehov.

ENKELT OCH PROBLEMFRITT
En bra grund till ditt nya hus ger en bra grund till det fortsatta byggandet. Enkel montering och bra kvalité på materialet gör det enkelt att välja grundleverantör till ditt nya hus. E&D är specialiserade på grunder till villor, industrihallar och större byggnader.

I vårt system för platta på mark ingår:

  • Kantelement
  • Isolering
  • Golvvärme
  • Armering
  • Konstruktionsritningar

OBS     :     ALLA GRUNDER bör dimensioneras med hänsyn till HUSETS KONSTRUKTION, 
CELLPLASTKVALITÉ OCH ARMERINGSMÄNGD
AVGÖRS AV HUSETS TYNGD OCH UPPBYGGNAD.

Systemet består av en högvärdigt isolerad betongplatta på mark med ingjuten golvvärme.
Som isolering under betongplattan, samt i kantelementen används Expanderad PolyStyrencellplast (EPS). EPS har hög bärförmåga och dess låga egenvikt gör det enkelt att arbeta med. På utsidan av elementet sitter en fibercementskiva.
Med Thermogrund slipper du alla bekymmer med fukt- och mögelskador. Grunden hålls torr och valfritt golvmaterial såsom: parkett, plastmattor, klinker, stengolv, heltäckningsmattor, linoleummattor m.m kan användas. Varje Thermogrund projekteras för sig av E&Ds egna konstruktörer. Kompletta konstruktionsritningar bifogas vid leverans. Som tillval kan kantelementens passbitar fås kapade i rätta längder och alla elementen numrerade. Likaså är alla 90° hörn färdigmonterade, även burspråkshörn kan fås klara för montering.
E&D har egen golvvärme och kan erbjuda alla typer av golvvärmesystem. Inomhusklimatet blir behagligt även vid lägre temperaturer. Vi levererar marknadens bredaste sortiment av armering från armeringsjärn och armeringsnät till olika typer av stålbalkar.

INGÅENDE KOMPONENTER

HUR BESTÄLLER MAN ?

SE BILDER

KJassettgolvvärme

Golvvärme

Thermogrund

ThermoGrund

Thermomur 350

ThermoGrund

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB