Thermomur ® 250 / 250x

Thermomur® 250 har använts i byggnationer i över 25 år.

Dorocell Thermomur® 250 har använts i byggnationer i över 25 år. Thermomur® är ett väggsystem baserat på formsatta block av expanderad polystyren (EPS). Materialet är lätt att arbeta med och har låg vikt.
Thermomurblocken staplas som byggklossar och väger endast ca 1,5 kg. Enkel montering och låg vikt gör byggprocessen snabb och ger mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem. Byggsystemet som var visionärt kan fortfarande användas i enklare byggnadskategorier.

t.ex;
   Idrottsbyggnader  /   Verkstäder   /   Affärsbyggnader   /  Garage   /   Swimmingpooler*

Efter gjutning har man en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Detta leder till en mycket bra inomhusmiljö med låga energikostnader. Cellplasten i Thermomuren är fuktresistent, möglar inte och är fri från bakterietillväxt. Väggarna byggs utan invändig ångspärr eftersom cellplasten har tillräckligt högt ång-genomgångsmotstånd. Fukten passerar genom väggen utan att skapa en grogrund för mögel. Thermomur® 250 har ett U-värde på 0,31 W/m²K. En stålregel fästes på Thermomuren för att enkelt kunna montera beklädnad eller dylikt. För 250X skruvas beklädnaden i direkt plastbindarna. Väggen blir en homogen solid betongvägg vilket ger bra ljudisolering och brandsäkerhet. Thermomur® 250 är formbart och ger dig oändliga möjligheter att formge din boendemiljö. Det går att göra radier ner till 3 m.

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB