Om oss

Systemtänkande är vårt nyckelord

Vi levererar skräddarsydda lätta och lättbyggda konstruktioner med fokus på energibesparing i alla led.

EnergiJägarna och Dorocell har gått samman och bildar ett bolag med ambitionen att vara bäst på golvvärme, grund och Thermomur®.
Vår produktportfölj innefattar EnergiJägarnas Golvvärme , Dorocell Thermogrund och Thermomur®. Båda bolagen har stor erfarenhet av konstruktion av värmegrunder och tillsammans blir kompetensen ännu större. Konstruktion av platta på mark, kompensationsgrundläggning, pålning och projektering av golvvärme görs på samma ställe, vilket innebär att vi kommer att kunna hålla korta projekteringstider.
Vi har tekniskt skickliga säljare som hjälper till hela vägen och egna ingenjörer som projekterar varje grund och vägg separat vilket innebär en garanti för att gällande föreskrifter uppfylls.

Vi tänker kvalitet i alla led och våra produkter är utvecklade och framtagna i samarbete med byggare och slutanvändare under 30 års tid vilket ger högkvalitativa och användarvänliga lösningar.

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB