Produkter

KJassettgolvvärme

Golvvärme

Thermogrund

ThermoGrund

Thermomur 350

ThermoMur

Vi har fokus på ett systemtänkande där alla våra produkter är anpassade till varandra.

Vår Thermogrund, golvvärme och Thermour® levereras kompletta med alla ingående komponenter som du behöver för att kunna bygga.
Våra system projekteras av våra egna konstruktörer vilket ger en garanti för att gällande föreskrifter och bestämmelser efterföljs. Våra konstruktioner blir kostnadseffektiva och enkla att bygga.

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB