Service

Drift & Skötsel

DRIFT& SKÖTSEL
Enbart Golvvärme

DRIFT& SKÖTSEL
Golvvärme & Radiatorer

KONTROLL
o
FELSÖKNING
SG3

FUNKTIONS
o
FELSÖKNING
GOLVVÄRME

Inkoppl o
Felsökning
SG 4&5

Byte Styrenhet
SG 3

KOPPLINGSDOSA
öppen

BYTE VENTIL
Fördelare

SHUNTVENTILER 
SG3

FÖRDELARE
o
VENTILER

Funktion
BYPASS

Påfyllning
o
Avluftning

INKOPPLING 
DIGITALA 
TERMOSTATER

Reparation
D02-D03

FELSÖKNING

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB