Konstruktion

EnergiJägarna & Dorocell är ensam på marknaden om att erbjuda en komplett helhetslösning till dig.

När du väljer att köpa grund, golvvärme och/eller väggar från E&D så ingår allt du behöver för att på ett tryggt och säkert sätt påbörja byggnationen. Vi har egna konstruktörer som kan utföra tekniska beräkningar och gör konstruktionsritningar för det material vi levererar. Dock åtar vi oss INTE andra konstruktionsuppdrag. För att man skall kunna konstruera en grund krävs att HUSET först är konstruerat. Vi behöver veta var och hur stora lasterna är på grunden.

Varje hus projekteras var för sig vilket ger en garanti för att gällande föreskrifter uppfylls. Konstruktionsritningen med all information du behöver för att kunna bygga Thermogrunden och Thermomuren samt lägga golvvärmen fås i samband med leverans från EnergiJägarna & Dorocell. Du får en komplett och skräddarsydd leverans direkt till ditt bygge.

OBS 
 ALLA GRUNDER behöver dimensioneras med hänsyn till
HUSETS KONSTRUKTION samt  MARKENS HÅLLFASTHET.

CELLPLASTKVALITÉ OCH ARMERINGSMÄNGD
AVGÖRS AV HUSETS TYNGD OCH UPPBYGGNAD.

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB