Ingjuten Golvvärme

Ingjutna värmerör i betong

Systemet baseras på ett speciellt rör med dokumenterat bra egenskaper för golvvärme. EnergiJägarnas 20x2 mm rör uppfyller DIN 4726 för både syre-diffusionstäthet och hållbarhet.
Rören förläggs antingen i en skena på cellpllasten vilket gör att röret ligger djupare och därmed mer skyddat i betongen (Se bild) eller fästs (stripas) direkt på armeringen.

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB