Konstruktion

EnergiJägarna & Dorocell är ensam på marknaden om att erbjuda en komplett helhetslösning till dig.

När du väljer att köpa grund, golvvärme och/eller väggar från E&D så ingår allt du behöver för att på ett tryggt och säkert sätt påbörja byggnationen. Vi har egna konstruktörer som kan utföra tekniska beräkningar och gör konstruktionsritningar som visar hur just ditt hus skall byggas.

Varje hus projekteras var för sig vilket ger en garanti för att gällande föreskrifter uppfylls. Konstruktionsritningen med all information du behöver för att kunna bygga Thermogrunden och Thermomuren samt lägga golvvärmen fås i samband med leverans från EnergiJägarna & Dorocell. Du får en komplett och skräddarsydd leverans direkt till ditt bygge.

OBS     :     ALLA GRUNDER bör dimensioneras med hänsyn till
HUSETS KONSTRUKTION samt  TOMTENS MARK 
CELLPLASTKVALITÉ OCH ARMERINGSMÄNGD
AVGÖRS AV HUSETS TYNGD OCH UPPBYGGNAD.

Copyright  EnergiJägarna & Dorocell AB